Φέτα

Μυζήθρα Νωπή

Μυζήθρα Νωπή

ΚΩΔ : mizithra

GR - ΜΥΖΗΘΡΑ ΝΩΠΗ

Τυρί τυρογάλακτος από τυρόγαλο αιγοπρόβειου
γάλακτος. Μέγιστη υγρασία 70%.
Συσκευάζεται σε λευκοσιδηρά δοχεία των 18κιλ.
και σε συσκευασία vacuum του 1κιλ. ή 2κιλ.

GB - FRESH MIZITHRA

Whey cheese of goat ewe milk whey.
Maximum humidity 70%.
Packed in 18kg tin cans and 1kg or 2kg
vacuum packaging.

© 2019 ΝΤΑΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. Website created by Stavros Tsompanidis.