Παραγωγική Διαδικασία

 Το γάλα συλλέγεται καθημερινά από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, ελέγχεται και αποθηκεύεται
στις σύγχρονες  δεξαμενές ψύξεως. 
Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000
και σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης της υγιεινής
των τροφίμων HACCP ELOT 1416 & CODEX ALIMENTARIUS.

   

 

Σήμερα η εταιρία "ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΝΤΑΝΤΟΣ Ε.Π.Ε." τροφοδοτεί με τυρί άριστης ποιότητας την ελληνική και 
ευρωπαική αγορά.

 

 

© 2019 ΝΤΑΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. Website created by Stavros Tsompanidis.